POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
FUNGİSTANBUL
Atık Enstrümanlarla Müzik 

2014 yılında İstanbul'da kurulan Fungistanbul, doğaya ve insana bakışını yansıttığı bestelerden oluşan Phenology isimli ilk albüm çalışmasıyla Mart, 2016'da dijital platformlarda yerini aldı. 

2019 yılında başlattığı Trash Oriental / Çer Çöp Havası isimli projede, yayınladıkları müzik videoları, belgeseller, atık malzemeden ileri dönüştürerek ürettikleri enstrümanlarla yaptıkları konserler, atık enstrümanlardan ve atık kostümlerden düzenledikleri sergiler, çocuk ve yetişkin atölye çalışmalarıyla, teknolojik ilerlemeler ve hızla artan insan nüfusuna bağlı olarak tüketimin de artmasıyla oluşan atıkların dünyamızı bir çöplüğe dönüştüreceğini, atıklara yeniden hayat verirken, yaratıcılığımızı ve çözüm üretme becerimizi geliştirirken, doğayla olan ilişkimizi yeniden gözden geçirme fırsatı yakalayacağımızı, günümüz kaynaklarının geleceğe aktarılması için üretirken ve tüketirken çevre dostu bir anlayışa ihtiyacımız olduğunu hatırlatmak devam ediyorlar. 

2022 yılının Ocak ayında, grubun tamamen ürettiği atık enstrümanlarla çaldığı Trash Oriental / Çer Çöp Havası isimli bir albümü yayınlandı. 
Agent: Buyçe Sümer
  • Text Hover
EN